[...] (cont.)
Maria Ermelinda da Piedade  n: cerca de 1810, f: 1870
Maria Francisca  n: 1657
Maria Gertrudes  f: antes 1853
[...] (cont.)
Maria Henriqueta  n: 1820, f: 1910
Maria Inácia  f: 1869
Maria Inácia  f: 1904
Maria Jacinta  n: 1838
Maria Jacinta (de Jesus)  f: após 1865
[...] (cont.)
Maria Joaquina  n: 1846
Maria Joaquina  n: 1868
Maria Júlia Pimentel  n: 1867, f: 1924
[...] (cont.)
Maria Luis  f: 1700
Maria Manuel  n: 1948
Maria Margarida  n: 1794, f: 1871
Maria Micaela  n: 1753
Maria Quitéria  n: 1760