Rodrigues (cont.)
José  n: 1748
José  n: 1783
José Calado  n: 1967
João  f: antes 1747
João  f: antes 1722
Rodrigues (cont.)
Lúcia Cândida  n: 1827, f: 1888
Manuel  f: 1665
Manuel  n: 1777
Maria  f: antes 1688
Maria  n: 1730
Maria Francisca  n: 1809, f: 1842
Rodrigues, o Novo
Manuel  n: 1662, f: 1663
Rodrigues
Paio , conde  f: após 1005
Rodriguez
Aldonza  n: cerca de 1240, f: cerca de 1291
Roiz
Rola
Rolim de Moura
Rolo
Romeiras
Romeu
Romão
Roque de Pinho
Roque
Roquette