[...] (cont.)
Sancho V rei de Navarra  n: cerca de 1040, f: 1094
Sebastião  n: 1697
Suzana Maria de Santa Rosa  n: 1699, f: antes 1760
Teresa  n: cerca de 1210
[...] (cont.)
Teresa de Jesus  n: 1828
Teresa de Jesus  n: 1853
Teresa Joaquina  f: antes 1874
Um menino  n: 1614, f: 1614
[...] (cont.)
Umbelina  n: 1859
Vercia  n: 419
Vicência Maria  n: 1658
Ximeno  n: cerca de 760
Zakarias  n: 1999
[...] (cont.)
Álvares