Sousa (cont.)
José de  n: 1846
José de  n: 1896
João Manuel da Silva e  f: antes 1824
Júlia de  n: 1857, f: 1944
Lauriana de  n: 1790
Lopo Dias de  f: 1435
Sousa (cont.)
Manuel da Silva e  f: antes 1811
Manuel de  n: 1795
Maria  n: 1789
Maria da Encarnação  n: 1893, f: 1980
Sousa (cont.)
Maria de Sant'Ana de  n: 1845, f: 1884
Maria Fernanda de  n: 1927, f: 2023
Maria Isabel  n: 1804
Maria Margarida de  f: antes 1843
Martim Afonso de  n: cerca de 1385
Sousa (cont.)
Teresa de Almeida e  n: 1885, f: 1968