[...] (cont.)
Maria Doroteia  f: antes 1833
Maria Ermelinda da Piedade  n: cerca de 1810, f: 1870
[...] (cont.)
Maria Francisca  n: 1657
Maria Gertrudes  f: antes 1853
Maria Henriqueta  n: 1820, f: 1910
[...] (cont.)
Maria Inácia  f: 1869
Maria Inácia  f: 1904
Maria Jacinta  n: 1838
Maria Jacinta (de Jesus)  f: após 1865
[...] (cont.)
Maria Joaquina  n: 1846
Maria Joaquina  n: 1868