[...] (cont.)
José Joaquim  f: antes 1786
José Maria  n: 1771
João  n: 1617, f: 1618
João  n: 1619
João  n: 1694
João Francisco  f: antes 1874
João Maria de Lacerda  n: 1885, f: 1922
[...] (cont.)
Justino  n: 1792
Júlia de Jesus  n: 1882, f: 1883
Júlia de Jesus  n: 1914
Leonila  n: 1908
Leonor  n: 1641
[...] (cont.)
Luisa de Jesus  n: cerca de 1841
Luisa Maria  f: antes 1780
Luís  n: 1874
[...] (cont.)
Manuel  n: 1610
Manuel  n: 1821
Manuel  n: 1872
Manuel António  n: cerca de 1836, f: 1909
Manuel de Jesus  n: 1872